Констелациите служат на живота.

„За да продължи живота“ – този девиз на Хелингер е приет от десетки фасилитатори за име на групите им по констелации. И вече стана обичайно, че преди повече живот да стигне до клиентската система, ще трябва да се приближим до мъртвите. Войни, репресии, концентрационни лагери, блокади, Холокост, Гладомор, сериозни заболявания, злополуки, аборти и “просто” най-тежките нещастия, след които животът на душата спира, въпреки че тялото все още може да е живо. Констелаторите знаят как да влязат в полето на мъртвите сами, да заведат клиента и групата там и дори, изглежда, понякога можем да го излекуваме.

“Животът продължава.” По кой път? Чрез секс и нищо друго. Мъж среща жена, жена среща мъж, ражда се сексуален импулс, те се копулират и в резултат на този акт може да възникне зачеване и да се роди дете. Животът продължи по-далеч.

Защо в констелациите сексуалната енергия се среща толкова рядкo? Често наблюдаваме как войник убива войник, но само в изолирани случаи – как мъж иска жена. Но в света има повече секс от убийства – иначе не бихме съществували!

Както винаги, търсейки отговори на въпроси за констелациите, трябва да вземем предвид историята на метода.

Основателят на констелациите, Берт Хелингер, никога не въвежда сексуалната енергия в своята работа[1], доколкото знам. Може да се предположи, че собственото му минало като монах го отделя от сексуалната страна на човешкия живот, но подобни предположения са само инсинуации и не ни доближават до собственото ни разбиране на историята. Фактът, че тази тема не е разкрита в констелациите на основателя, определя преди всичко как и въз основа на кои примери научаваме това от метода. От Хелингер не можем да почерпим опит за работа със сексуалността.

Подобна е ситуацията и при нашите немски учители. Тук можете също да направите предположения за причините, поради които водещите констелатори заобикалят тази тема. Те не са научили това (как да работят със сексуалната енергия) от Хелингер (тези, които са започнали с него). Може би те заедно с него са били пленени от много силна идея – изцелението на тежкото в човешкото минало. Може би тук играе роля етичната страна на въпроса и приетите на Запад ограничения. Ако представителите, хора, които не се познават помежду си, изпитват силни сексуални импулси в констелацията, приближават се и се допират един до друг и дори изпитват оргазъм, то такава констелация може да предизвика смущение, дори отхвърляне и ако това отхвърляне е прекомерно, след това преследване, чак до съда.

В онези „сексуални“ констелации, които ми се случваше да наблюдавам от време на време с колеги и учители, тези енергии бяха интерпретирани по правило по недвусмислен начин. Мъж среща жена и се влюбва в нея („без жена мъжът не е пълен“, казва Хелингер), жена среща мъж и се влюбва в него, защото и тя не е пълна без него. Те въплъщават любовта си в телесна близост. От тяхната близост се ражда плодът на любовта, тяхното дете.

Но наистина ли винаги се случва така в реалността? Ние знаем, че не. Да започнем с това, че сексуални импулси възникват и при жените към жени, при мъжете към мъже. Хората правят групов секс. Децата и възрастните мастурбират. Хората “изневеряват”, имат по няколко партньора наведнъж. Мъжете изнасилват жените (случва се и обратното). Жените манипулират мъжете (и обратно). Сексът може да бъде „валута“, която дава материални или емоционални ползи. Жените и мъжете се занимават с проституция. Сексът може да не е акт на любов (дори акт на омраза). Има нежелани деца. Желаните деца може да не дойдат.

Читателите могат просто да се тестват – към кое от гореизброените имахте чувство на отхвърляне („някаква извратеност!“, „Да, ужасно е!“). Тези емоции са на отхвърляне и има изключване. Понякога изключваме значителна част от човешкия опит и за да се гарантира, че няма да се сблъскаме с това, в констелациите можем да изключим всичко изобщо! Цялата сексуална сфера. Тази сфера е толкова голяма, че е почти невъзможно да се изключи „частично“.

Специално предизвикателство за констелатора може да бъде, че голяма част от изключените не са “ужасни”! Изключените сексуални аспекти може да не са ужасни, а красиви. И констелационните методи за тяхното включване няма да сработят. Защото почти всички класически методи за интеграция на изключените, които сме изследвали, се основават на признаването на болката. Но тук няма болка.

Очакват ни и други предизвикателства. Да започнем с по-простото – това е присъствието и вниманието на групата. Веднъж до мен седна клиент-мъж и каза: „Аз съм гей и имам сексуални проблеми с приятеля си.“ Веднага почувствах физически как по-голямата част от групата престана да  присъства, а някои от участниците не просто „напуснаха“, те поставиха бариери на отхвърляне. Ако групата отхвърли историята на клиента още преди началото на работата, за констелацията няма шанс. Работих с групата отделно, за да можем да разпознаем отхвърлянето и да се върнем към присъствието и вниманието. Но трябва да кажа, че за 15 минути (и е малко вероятно да имаме повече време в групата) трудно можем да извършим продуктивна работа и да преведем групата от отхвърляне към приемане. Всъщност в тази констелация трябваше сама да въведа значителна част от енергиите и състоянията, като помагах на представителите в много по-голяма степен, отколкото обикновено правя., Понякога, щом се отдалечах от един фрагмент на констелацията, той „провисваше“, енергията не се задържаше там.

В малка степен констелаторът може да помогне на енергията да тече „през него самия“. Но непризнаването на бариерите, които съществуват в групата, и опитът да ги „поправи“ нанасят още повече вреда на констелацията, отколкото самите оригинални бариери. Имах няколко такива констелации със „сексуален шок“, преди да намеря начин да проявя уважение към клиента и към групата, да се откажа от намеренията си да работя „с пълна сила“ и да работя в енергията, която е възможна сега.

Друга често срещана „сексуална“ динамика е, за разлика от горното, не шок, а разпад. В констелацията възникват сексуални импулси и групата се разпада на смях, шеги, безхаберие, разговори. Това не е освобождаващ смях, това е нервен, истеричен смях, чрез който се освобождава прекомерното напрежение.

Интересното при такава динамика е, че точката на напрежение често изобщо не е в сексуалното взаимодействие. Напрежението е някъде отстрани! То е скрито. И за да не фокусираме вниманието и ресурса си за неговото откриване, системата ни поваля с еротична и истерична вълна. Как да действаме в такава динамика?

Призоваването на групата да замълчи няма да сработи, това само ще разсее от констелацията и самия констелатор. Да работите само вие – също няма да сработи, включително по описаните по-горе причини: отхвърляйки групата, само увеличавате общото отхвърляне в системата. В моя опит трябваше да намеря в себе си пространство на дълбоко уважение към това, че системата се държи именно по този начин. Сексът и истерията крият това, което трябва да се скрие – но чрез тези ярки изблици, то също се и декларира. Само напълно способни да „съдържаме” тези изблици, можем да получим шанс да чуем много тънък, много слаб (обикновено) „глас“ на друго състояние. Когато това успее, смехът утихва мигновено.

При такива констелации понякога ни очаква подарък – те завършват много бързо и безпроблемно. Да работим повече почти не се налага – защото дотогава, докогато скритото нещо се появи на бял свят, ние вече сме свършили много работа, за да овладеем това, което го скрива и отхвърля.

И още едно предизвикателство към сексуалната енергия – може би най-мощното. Това не е отхвърляне, а привличане! Сексуалната енергия е притегателна и сладка и веднага щом се прояви в констелацията, по-голямата част от групата вече е напълно в нея с вниманието си и се присъединява към удоволствието. Констелаторът, разбира се, е на същото място. Изглежда, няма кой да води констелацията!

Познавам констелатори, които са „привлечени” към силни полета на мъртвите. Самата аз знам в себе си това привличане към мъртвите (или по-скоро това е привличане към надеждата за съживяване) и дълго време се учих да не “храня” мъртвите състояния от себе си, да преминавам през тях с уважение и адекватно.

Но преминаването на силни сексуални полета е много по-трудно (поне за мен и познатите ми колеги и моите ученици). Там е добре, там е възможно да се скриете, да се мотаете. Изследвайки това, се зачудих – защо системата ни предлага това сладко убежище? Има ли нещо страшно отвъд, което трябва да се намери? Според моя опит се оказа, че не. Напротив. Системата предлага да се почувства всъщност това състояние, което свързва. Сексуалната енергия идва при всички. Хубави и лоши, добри и зли, болни и здрави, щастливи и нещастни, образовани и невежи … Всеки, когото можем да презираме или считаме себе си за по-висш и по-добър – сексуалността не презира и протича през тях, както и през нас. Може също така да не ни „подхожда” формата на тази сексуалност. Но тя все пак тече. Сексуалност чувства Шекспир и болния от сифилис бездомник.

Ние казваме, че „никой не е изключен“. Тук на практика това е така. Можем ли да го съдържаме?

Ако в констелациите допуснем проявата на сексуалност, сме изложени на голям риск. Рискуваме да видим как всъщност никой не е изключен. Каквото и да мислим за това.

Сексуалната енергия не просто включва всички, тя тече самостоятелно. Тя не може да бъде нито извикана, нито затворена. Можете само да се убиете, за да не бъдете неин носител. Следователно има още един риск за констелатора – ако тази енергия е дошла, ще трябва да се откажем от идеята, че ние правим констелацията. Можем само да се съгласим с това, което тя прави. Няма да бъде възможно „изцеление” или да се „намери решение на проблема” … но има шанс мъничко да се научим да се съгласяваме с това ,  че животът продължава.

 Елена Веселаго, 2012 г.

1] Когато казвам „никога“, имам предвид, че моите собствени много обширни наблюдения върху работата на Хелингер, както и запитвания към колеги, не предоставиха информация за негови констелации, където сексуланата енергия се е проявила.

Материалът е взет от професионалния сайт на Елена Веселаго www.constellations.ru

Превод: Веселина Калчева

Текстът е авторски. Всички права принадлежат на Веси Антар Амрита. Ако желаете да използвате част от текста или целия текст, моля упоменете автора и сложете линк към оригиналната публикация.

Индивидуална семейна констелация

Индивидуална семейна констелация

Индивидуална семейна констелация За кого е подходяща? Индивидуалната констелация може да ви подхожда най-добре, ако не искате да разкривате тайните на вашето семейство, ако имате притеснения да участвате в групова работа и също като стартираща сесия преди участие в...

Семейни констелации и партньорски връзки – какво е добре да знаем?

Семейни констелации и партньорски връзки – какво е добре да знаем?

Семейни констелации и партньорски връзки – какво е добре да знаем?

Много често в семейните констелации става ясно, че заплитанията и несъзнателните лоялности към предците в рожденото ни семейство оказват съществено влияние върху партньорските ни връзки и интимността ни.

Травма констелации

Травма констелации

Травма констелации „Ако дадеш израз на това, което се таи в теб, Тогава това, което се таи в теб, ще е твоето спасение. Ако не дадеш израз на това, което се таи в теб, Тогава това, което се таи в теб, ще те унищожи.” Из Апокрифни евангелия     Травма...

Водена медитация за дълбока релаксация

Водена медитация за дълбока релаксация

Водена медитация за дълбока релаксация - едно вълшебно пътуване към вас самите, към едно място на вътрешен покой, където всеки може да е такъв, какъвто е.  Още водени медитации и безплатни ресурси; информация за възможностите за индивидуални сесии и участие в групи по...

Осиновяване и Семейни Констелации

Осиновяване и Семейни Констелации

Осиновяване и Семейни Констелации   Когато биологичните родители на дете не са в състояние да се грижат за него, осиновяването често е решение. И макар, че повечето осиновявания са успешни, и децата се възползват от защитата и грижите на любящо семейство,...

ПРЕКЪСНАТО ДВИЖЕНИЕ НА ПРОТЯГАНЕ

ПРЕКЪСНАТО ДВИЖЕНИЕ НА ПРОТЯГАНЕ

ЗА ПРЕКЪСНАТОТО ДВИЖЕНИЕ НА ПРОТЯГАНЕ  „Всяко дете изпитва нужда да „протегне ръце” към майка си и баща си, за да намери любов, закрила и сигурност. Ако детето е преживяло ранна раздяла с родителите, било е отхвърлено или емоционално наранено от тях, това негово...

Водена медитация за самочувствие и повишаване на себеоценката си

      Водена медитация за изследване и свързване с твоята ценност, стойност и себеоценка.  Водена от Веселина Калчева и д-р Ирена Вачева Това е част от програмата за цялостно развитие и лекота: 7те портала на радостта Повече информация:...

ПИСМО ДО МОЯТА МАЙКА

 Берт Хелингер 16.12.1925 – 19.09.2019  ПИСМО ДО МОЯТА МАЙКА “Едни от най-големите трудности в живота ни идват от това, че ние отправяме към майките си своите очаквания, които отиват далеч зад пределите на това, което може да ни даде една обикновена жена. Често нашата...

Отворете се за любовта и хармоничното партньорство

Отворете се за любовта и хармоничното партньорство

Една лечебна медитация за лекуване и отваряне на сърцето ви, както и за влизане в блаженото състояние на любовта и хармоничната връзка, част от програмата за цялостно развитие - 7те портала на радостта. Повече информация:...

Oтвори портала на ИЗОБИЛЕТО

Oтвори портала на ИЗОБИЛЕТО

  Водена медитация: отвори портала на ИЗОБИЛЕТО   Водена от Веселина Калчева и д-р Ирена Вачева Това е част от програмата за цялостно развитие и лекота: 7те портала на радостта Повече информация:...

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ – 2

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ – 2

Кой принадлежи на семейната система? Това са членовете на създаденото от Вас семейство – съпруг(а), деца (също неродените), важни предишни партньори (ваши или на партньора ви), както и децата от тези връзки/бракове. Това са също членовете на рожденото Ви семейство –...