Чрез тази медитация имате възможност да изживеете собственото си погребение, по най-красивия за вас начин.
Възможност за равносметка и за вземане на решение накъде и как искате да изживеете живота си. За да развиете напълно потенциала си.
“В началото имайте предвид края. ”

Водена от Веселина Калчева и д-р Ирена Вачева
Повече информация: http://happika.org/bg/