Водена медитация за изследване и свързване с твоята ценност, стойност и себеоценка. 

Водена от Веселина Калчева и д-р Ирена Вачева

Това е част от програмата за цялостно развитие и лекота: 7те портала на радостта
Повече информация: http://happika.org/bg/