Семейните констелации и болестите

Семейните констелации и болестите

      Болестта като на приятел       Един от основните системни подходи към заболяванията е да се гледа на болестта като на приятел, а не като на враг.  Това, което много често стои зад болесттта е връзката на човека с някой или нещо, което не...