Водена медитация за пълноценен живот

Водена медитация за пълноценен живот

Чрез тази медитация имате възможност да изживеете собственото си погребение, по най-красивия за вас начин. Възможност за равносметка и за вземане на решение накъде и как искате да изживеете живота си. За да развиете напълно потенциала си. “В началото имайте...